Selecteer een pagina

Vereniging van Eigenaren

Voor het goed functioneren van het park zal er een Vereniging van Eigenaren worden opgericht. Alle zaken, welke het gezamenlijke eigenarenbelang kunnen dienen, worden hierin vastgelegd. Zo kunnen er in de toekomst onderhoudswerkzaamheden nodig zijn aan bijvoorbeeld de wegen, riolering enzovoorts.

Ook zal er een onderhoudsplan nodig zijn ten aanzien van de groenzone. In de vereniging wordt dan afgesproken op welke wijze deze zaken worden geregeld. Hiervoor zal jaarlijks een bijdrage worden verlangd. De grootte van deze jaarlijkse bijdrage is nog niet vastgesteld, maar op basis van ervaring op andere parken zal deze bijdrage circa € 95,- per maand bedragen.